Loading... Please wait...

Nhận Tin Khuyến Mãi


Luyện đôi 2 người trong Vịnh Xuân

Posted on 19th Oct 2016 @ 11:51 AM

Luyện đôi 2 người trong Vịnh Xuân

Có rất nhiều cách luyện: Luyện lực, luyện linh giác, luyện 108, chi sao, quay tay, niêm thủ, ly thủ. Clip dưới là một phương pháp luyện đôi về thủ pháp rất hay trong Vịnh Xuân